The British Royal Family- Windsorové

15.07.2013 21:33

Jak možná víte Catherine, vévodkyně z Cambridge a manželka prince Williama má mít někdy v červenci termín porodu svého prvního potomka. Británii  z toho má druhý Vánoce, vyrábí se upomínkové věci, sázkové kanceláře tipují jaké by mohlo být jméno potomka a já nevím co ještě. No a tak mě napadlo, že napíšu něco o celé této rodině a jejím původu.

 

 

Windsorská dynastie nebo dynastie Windsor (čti winzr) (anglicky House of Windsor) je současný vládnoucí panovnický rod ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a v některých zemích Commonwealthu. Původně sasko-kobursko-gothajsko-hannoverská dynastie (potomci královny Viktorie, která pocházela z hannoverské dynastie a jejího manžela prince Alberta Sasko-Koburského).

Kritické období pro královskou rodinu znamenalo především období první světové války (1914-1918), kdy byla Velká Británie ve válečném stavu s Německem a v zemi zákonitě panovala silně protiněmecká nálada. Královský pár měl z obou stran německé předky i příbuzné, z nichž především německý císař Vilém II., bratranec králův, představoval pro Brity neuvěřitelnou hrůzu z války. Jiří V. tedy 17. července 1917 přijal rozhodnutí, že německy znějící název Saxe-Coburg-Gotha nahradí více anglicky znějícím názvem Windsor, čímž se mu podařilo uklidnit do jisté míry nacionalisty, z nichž začal mít obavy. Specificky přijal slovo Windsor jako příjmení pro všechny potomky královny https://dynastie.ic.cz/pictures/britanie/windsor_01.gifViktorie, kteří sídlili ve Spojeném království, vyjma žen, které se do těchto rodin přivdaly.

V důsledku událostí a politických změn během první světové války a po ní byla řada evropských monarchů zbavena trůnů krále či císaře. Tak se stalo i s bratrancem Jiřího V., ruským carem Mikulášem II., který byl v roce 1917 sesazen z trůnu a roku 1918 s celou rodinou bolševiky zavražděn. Nemalou část monarchů (Rakousko, Německo, Řecko a Španělsko) sesadily revoluční změny v důsledku první světové války z trůnu. Řada z nich byla s Jiřím V. příbuzná. Ten se začal o své místo na trůně vážně a oprávněně obávat a snažil se zachránit své příbuzné monarchy, mezi které patřil např. princ Ondřej Řecký a princezna Alice z Battenbergu a jejich děti, včetně prince Filipa, který se později oženil s vnučkou Jiřího V., nynější královnou Alžbětou II.

Roku 1960 byl název Windsorské dynastie pozměněn podle jména manžela Alžběty II. prince Philipa na Mountbatten-Windsor, pro vzdálenější potomky, s tím, že královna sama a její přímí potomci si podrží příjmení Windsor.

 

 

Královna Alžběta II.

Její Veličenstvo královna Alžběta II. (Elizabeth Alexandra Mary), anglicky Elizabeth II, (* 21. dubna 1926, Mayfair, Londýn, Spojené království) je vládnoucí královna šestnácti nezávislých států označovaných jako Commonwealth Realm. Jedná se o tyto státy: Antigua a Barbuda, Austrálie, Bahamy, Barbados, Belize, Grenada, Jamajka, Kanada, Nový Zéland, Papua-Nová Guinea, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Šalamounovy ostrovy, Tuvalu a Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

V každé této zemi je považována za panovnici samostatného státu a plnění královských povinností pro každou zemi je oddělené. Dále je hlavou Commonwealthu a nejvyšší představitelkou Anglikánské církve. I přes velký počet funkcí v souladu se zvykovým právem zasahuje do politiky jen výjimečně.

Alžběta se stala britskou královnou po smrti svého otce Jiřího VI. 6. února 1952. V dlouhém období její vlády došlo k zániku Britského impéria (proces, který byl zahájen již za jejího otce) a následnému vzniku Commonwealthu. Poté, co britské kolonie získávaly nezávislost, se stala královnou několika nově osamostatněných zemí. Některé z nich později změnily svůj status na republiku.

Alžběta se roku 1947 vdala za Philipa, vévodu z Edinburghu a královský pár má čtyři potomky. Alžběta je také jedním z nejdéle vládnoucích britských panovníků (déle vládla jen královna Viktorie).

Narodila se 21. dubna 1926 jako nejstarší dcera prince Alberta (později krále Jiřího VI., jehož problémy s mluvou vystihuje snímek Králova řeč) a jeho ženy Alžběty. Měla jediného sourozence, princeznu Margaretu.

Po narození byla třetí v pořadí nástupnictví na trůnu po svém strýci Eduardovi a svém otci. Nezdálo se ale pravděpodobné, že by na trůn nastoupila, protože se předpokládalo, že se nástupcem stane její strýc, který se ožení a bude mít potomky. Po smrti jejího dědečka Jiřího V. se sice stal panovníkem její strýc Eduard, ale ještě tentýž rok, kvůli snaze oženit se s dvakrát rozvedenou ženou abdikoval a britským králem se tak roku 1936 stal jeho bratr a Alžbětin otec.

Vystudovala ústavní historii na Eton College a náboženství u arcibiskupa canterburského. Učila se také moderní jazyky a stále plynule hovoří francouzsky. Proto, aby se mohla stýkat s ostatními děvčaty svého věku, byla otevřena i dívčí škola (založená na principu podobném skautskému hnutí) organizovaná Buckinghamským palácem. Zde se učila přednášet, plavat, tančit, jezdit na koni, vařit, starat se o děti a vyšívat. Královna se stále zajímá o skautské hnutí a od roku 1952 je patronem Skautské asociace.

Alžběta zřejmě potkala svého budoucího manžela, Philipa, prince řeckého a dánského, v období mezi lety 19341937. Po setkání ve škole královského námořnictva v Dartmouthu v červnu 1939 se do něho zamilovala a oba si začali posílat psaní. Její matka se dožila 102 let, zemřela v roce 2002.

Od září 1939, kdy vypukla druhá světová válka, až do Vánoc téhož roku trávila se svou sestrou na Balmoralském hradu ve Skotsku. Poté se přesunuly do Sandringham House v Norfolku a od května roku 1940 bydlely na Windsorském hradu. Existovaly plány pro evakuaci obou princezen spolu s jejich rodiči do Kanady. Tento plán nebyl nikdy realizován, neboť jak se vyjádřila jejich matka "Mé děti nikdy neodcestují beze mě. Já nikdy neodejdu bez mého manžela krále. A král zemi neopustí." Ta byla teda statečná, já bych prchala! :)

Roku 1945 doprovázela své rodiče na cestě po Commonwealthu, na které pro ni byl připravován oddělený program, například slavnostní přehlídka kanadských pilotek. Připojila se k ženskému pomocnému sboru jako nižší důstojnice Alžběta Windsor. Cvičila se v řízení a údržbě vojenských nákladních vozidel a dosáhla funkce mladší velitelky. V současnosti je jediným žijícím panovníkem, který v době druhé světové války sloužil v uniformě. Na konci války při oslavách jejich konce se se svou sestrou anonymně připojily k oslavujícím davům v ulicích Londýna.

Provdala se za svého vzdáleného příbuzného (prapravnuka královny Viktorie) prince Philipa dne 20. listopadu  1947.                                                                        

Philip se vzdal svých řeckých a dánských titulů a krátce po svatbě mu byl udělen titul vévoda z Edinburghu. Sňatek se nevyhnul kritice. Philip byl jiného vyznání, byl bez finančních prostředků a některé jeho sestry se vdaly za německé šlechtice s vazbou nanacistické hnutí. Země Commonwealthu se ještě úplně nevzpamatovaly ze zpustošení válkou. Stále ještě byl uplatňován přídělový systém a Alžběta musela ušetřit z přídělových kupónů na látku pro svatební šaty.

Nicméně sňatek byl chápán jako první záblesk obnovy země. Alžběta a Philip obdrželi z celého světa asi 2500 svatebních darů. První potomek Charles se narodil 14. listopadu 1948. Jediná dcera Anna se narodila roku 1950.

Po svatbě si pár pronajal dům Windlesham Moor a od 4. července 1949 bydlel v Clarence House. V letech 19491951 trávil Philip nějaký čas na Maltě, kde sloužil jako námořní důstojník. Oba pak na Maltě později strávili společně nějaký čas.

Zdraví Jiřího VI. se roku 1951 zhoršilo, a Alžběta ho často zastupovala na společenských událostech. V říjnu cestovala do Kanady a navštívila i prezidenta Spojených států Harryho Trumana. Na počátku roku 1952 vyrazila se svým manželem na cestu do Austrálie a Nového Zélandu s plánovanou zastávkou v Keni. Tam 6. února dorazila zpráva o úmrtí jejího otce. Alžběta byla v různých zemích Commonwealthu prohlášena královnou a pár přerušil svou cestu a vrátil se zpět do Anglie.

Navzdory úmrtí královniny babičky Marie dne 24. března 1953 se, v souladu s Mariiným přáním, konala 2. června korunovace ve Westminsterském opatství. Televizní přenos z korunovace sledovalo přibližně 20 miliónů obyvatel Velké Británie a dalších asi 12 miliónů ji poslouchalo prostřednictvím rozhlasu.

V období její vlády došlo k dokončení transformace Britského impéria do nového Commonwealthu a jeho moderní formy společenství národů. V době, kdy nastoupila na trůn, byla její pozice jako formální hlavy mnoha samostatných států konsolidovaná. V letech 19531954 podnikla královna se svým manželem šestiměsíční cestu po Austrálii a Novém Zélandu. Byla prvním panovníkem těchto států, který je navštívil. Odhaduje se, že ji při její návštěvě viděly asi tři čtvrtiny obyvatel Austrálie.V říjnu 1956 Británie a Francie napadly Egypt, aby získaly kontrolu nad Suezským průplavem. Tato operace byla neúspěšná a britský premiér Anthony Eden dva měsíce poté rezignoval. V konzervativní straně neexistoval mechanismus pro volbu nového předsedy strany a tak bylo na Alžbětě, aby vybrala člena konzervativců, který by sestavil novou vládu. Po konzultacích s důležitými členy strany byl pověřen sestavením nové vlády Harold Macmillan. Po šesti letech Macmillan odstoupil a doporučil královně za svého nástupce Aleca Douglase-Homeho. V obou případech musela čelit výtkám, že jmenovala předsedu vlády po konzultaci s pouze malou skupinou lidí. Roku 1965 konzervativní strana přijala mechanismus volby svého nového předsedy

Suezská krize a jmenování Edenova nástupce roku 1957 vedly k první osobní kritice Alžběty. John Grigg ve svém časopisu, který vlastnil, uveřejnil kritické články. Byl ale veřejností odsouzen. Podnikla státní návštěvu OSN a pronesla projev na jeho valném shromáždění. Zahájila také jednání kanadského parlamentu, jako první kanadský panovník, který tak učinil. O dva roky později navštívila znovu Kanadu a Spojené státy americké. Roku 1961 procestovala Kypr, Indii, Pákistán, Nepál a Írán.

Její těhotenství v letech 1959 a 1963 byly jediné případy, kdy se neúčastnila zahájení jednání britského parlamentu. V té době zahájením jednání pověřila lorda kancléře. Slavnostně zahájila roku 1961 provoz transatlantického telefonického spojení rozhovorem s kanadským premiérem Johnem Difenbakerem. Roku 1965 rhodeský premiér Ian Smith jednostranně vyhlásil nezávislost na Velké Británii. I když královna jeho deklaraci odmítla a mezinárodní společenství uplatnilo sankce, udržel se Smithův režim dalších dvanáct let.

Výsledky voleb v únoru 1974 byly nerozhodné a znamenaly, že by původní premiér Edward Heath mohl zůstat v úřadu, pokud by byl schopen sestavit koalici s Liberální stranou. Než aby rezignoval, zvolil Heath tuto možnost a odstoupil až poté, co neuspěl se sestavením koaliční vlády a královna pak pověřila vytvořením vlády opozičního Harolda Wilsona.

 

Roku 1977 oslavila stříbrné jubileum svého nástupu na trůn. Oslavy se konaly v mnoha zemích Commonwealthu a zahrnovaly bohoslužby díkuvzdání v katedrále svatého Pavla za účasti hodnostářů a vedoucích představitelů mnoha států. Oslavy vyvrcholily velkou slavností v červnu. Na počest této události byla pojmenována i trasa Jubilee Line metra v Londýně (otevřená roku 1979).

Podle Paula Martina se královna obávala, že kanadský premiér Pierre Trudeau nemá valné mínění o královském majestátu. Příčinou bylo jeho chování v Buckinghamském paláci a odstranění některých kanadských královských symbolů v době jeho úřadování. Martin byl spolu s jinými vyslán do Británie, aby projednali změny kanadské ústavy. Královna se velmi zajímala o tuto ústavní debatu a byla lépe informována než někteří kanadští politici. Výsledkem bylo zrušení vlivu britského parlamentu v Kanadě, ale vliv monarchie zůstal zachován.

 

Její odvaha, stejně jako její jezdecké schopnosti se projevily roku 1981 při slavnostním střídání stráži. Při jízdě po ulici Mall na ni bylo vypáleno šest střel, ale ona svého koně zvládla a pokračovala v jízdě. Následující rok se královna ocitla v jiné riskantní situaci, když se probudila ve své ložnici v Buckinghamském paláci a spatřila cizího muže. Královna zůstala klidná a asi deset minut do příjezdu policie s mužem mluvila.

I když roku 1982 hostila amerického prezidenta Ronalda Reagana na Windsorském hradu a následující rok navštívila jeho ranč v Kalifornii, byla rozzlobena, když jeho administrativa nařídila invazi na Grenadu, jedno z jejích království.

V době, kdy byla britskou premiérkou Margaret Thatcherová, bylo uváděno, že se královna obávala její ekonomické politiky, která podle ní rozdělovala společnost, a byla znepokojena vysokou mírou nezaměstnanosti, řadou nepokojů, násilím při stávkách horníků a neochotou Thatcherové uplatnit sankce proti režimu v Jihoafrické republice uplatňujícímu politiku apartheidu. Vztahy obou žen byly občas popisovány jako upřímný odpor. Navzdory těmto spekulacím označila Thatcherová Alžbětu jako úžasnou ženu, která vždy ví co říci, vztahující se zřejmě k jejímu poslednímu setkání s královnou ve funkci premiérky. Poté, co Margaret Thatcherová odešla z politiky, udělila jí královna řád za zásluhy a Podvazkový řád a oba se i s princem Philipem účastnili oslav 80. narozenin Margarety Thatcherové.

Roku 1991 stala prvním britským panovníkem, který pronesl projev před Kongresem Spojených států amerických. Následující rok se pokusila zabránit rozpadu manželství svého syna Charlese s jeho ženou Dianou. Její snaha nebyla úspěšná a dvojice se formálně rozešla.

 

Královna nazvala ve svém projevu 24. listopadu 1992 tento rok příšerným. V tomto roce se rozvedla její dcera, jeden syn se formálně rozešel se svou manželkou a manželství druhého procházelo krizí. Windsorský hrad byl poničen požárem a monarchie byla vystavována narůstající kritice a veřejnému přetřásání jejich potíží. V neobvykle osobním projevu připustila, že každá instituce musí počítat s kritikou, ale přála si, aby tak bylo činěno s větším taktem, porozuměním a humorem.

V následujících letech pokračovalo veřejné propírání manželství Charlese a Diany. Po konzultaci s premiérem Johnem Majorem, arcibiskupem canterburským, svým soukromým tajemníkem a svým manželem napsala Charlesovi a Dianě dopis, ve kterém označila jejich rozvod za žádoucí. Rok poté zemřela Diana při autonehodě v Paříži. V té době byla královna se svými vnuky na Balmoralském hradu. Oba chtěli navštívit bohoslužby a tak je s nimi oba prarodiče navštívili. Královně a jejímu manželovi se podařilo pět dní držet oba Dianiny syny na Balmoralu mimo pozornost tisku a veřejnosti. Odloučenost královské rodiny způsobila pohoršení veřejnosti. Pod nátlakem premiéra Tonyho Blaira, svých přátel a královské rodiny souhlasila Alžběta s veřejným vystoupením. V něm vyjádřila Dianě svůj obdiv, jako matce svých vnuků, princů Williama a Harryho. Po tomto vystoupení se nálada veřejnosti z nepřátelství proměnila na respekt.

Zpočátku se zdálo, že vztah královny a Tonyho Blaira byl v prvním období v letech 19972002 velmi dobrý. Nicméně některé skutečnosti ukazují na to, že jejich vztah byl napjatý. V květnu 2007 bylo odhaleno, že Alžběta se cítila podrážděná a frustrovaná Blairovými aktivitami, zvláště tím, že se jí zdálo, že byl příliš spjat s venkovským prostředím, ze kterého pocházel, a že jí nabízel, aby ho oslovovala Tony. Uvádí se, že byla znepokojena neúspěchy britského vojska, zvláště v Iráku a Afghánistánu a stejně tak byla překvapena přesunutím pravidelných schůzek s premiérem z úterý na čtvrtek odpoledne. Zdá se, že Tonymu Blairovi tuto nespokojenost dávala najevo, ale nikdy se veřejně nevyjádřila k Iráku. Alžběta nicméně oceňovala Blairův úspěch v dosažení míru v Severním Irsku.

Roku 2002 oslavila zlaté jubileum svého nástupu na trůn. Absolvovala rozsáhlou cestu po svých královstvích. Ta začala v únoru na Jamajce, kde královna nazvala oslavu pozoruhodnou poté, co výpadek elektrického napětí ponořil oficiální

guvernérovu rezidenci do tmy. I když probíhaly veřejné oslavy tohoto výročí, byly skromnější než u předchozího jubilea a to i z důvodu úmrtí královny matky a královniny sestry na počátku roku. Podobně jako v roce 1997 obdržela královna vmnoho darů a na počest tohoto výročí byly pojmenovány některé památníky.

Roku 2005 se stala prvním monarchou, který pronesl projev před zákonodárným shromážděním kanadské provincie Alberta. Alžběta a její manžel oslavili 60. výročí své svatby roku 2007 zvláštní bohoslužbou ve Westminsterském opatství a soukromou večeří pořádanou jejich synem Charlesem a večírkem, na který byli pozvaní i ostatní členové královské rodiny, předchozí a současný premiér.

V době, kdy dosáhla 80 let, bylo jasné, že neuvažuje o abdikaci. Po mnoho let ji princ Charles a princezna Anna zastupovali v některých záležitostech. To vedlo ke spekulacím v britském tisku, že by Charles začal přebírat větší část povinností monarchy, zatímco by jeho matka odešla na odpočinek. Nicméně Buckinghamský palác oznámil, že Alžběta bude pokračovat v plnění povinností panovníka i v budoucnu

 

Princ Philip, vévoda z Edinburghu

 

Jeho královská Výsost vévoda z Edinburghu (narozen jako Princ Philip řecký a dánský 10. června 1921, Villa Mon Repos, Korfu) je manžel britské královny Alžběty II.

Původně princ řeckýdánský, tento titul nosil pouze před svatbou s Alžbětou II. Během zasnoubení byl znám jako lieutenant (nadporučík) Philip Mountbatten. Je členem šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-glücksburské dynastie, která zahrnuje královské rodiny Dánska, ŘeckaNorska.

Narodil se na řeckém ostrově Korfu jako Filip (Philippos - Φίλιππος), princ řecký a dánský. Jeho rodiči byli Ondřej (Andreas - Ανδρέας), princ řecký a dánský (syn řeckého krále Jiřího I.) a princezna Alice z Battenbergu.

V roce 1922 byl evakuován z Řecka a spolu s otcem zbaven řeckého občanství.

Během druhé světové války sloužil v britském vojenském námořnictvu. V roce 1947 po získání britského občanství odložil

rodové jméno Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (přes jeho válečné zásluhy mu bylo vytýkáno spříznění s německými rody, z nichž některé měly blízko k nacistickému režimu) a přijal jméno matky Battenberg v poangličtěné formě Mountbatten. 20. listopadu 1947 se ve Westminsterském opatství oženil s princeznou Alžbětou, pozdější královnou Alžbětou II. Plný entusiasmu předpokládal, že bude spolu se svou ženou sdílet vladařské povinnosti, a cítil se velmi pokořen, když zjistil, že je mu předurčena především ceremoniální role manžela královny.

V Británii se díky svatbě stal vévodou z Edinburghu, jeho královskou výsostí a britským princem.

Spolu s královnou Alžbětou II. mají čtyři děti (Charles, Anne, AndrewEdward) a osm vnoučat (od každého dítěte další dva potomky).

Princ Philip je 480. v pořadí na britský trůn přes svou prababičku Alici, dceru královny Viktorie.

V dubnu 2009 se stal nejdéle působícím manželským partnerem v britské historii, dále je (ve věku 92 let a 33 dní) nejstarším partnerem vládnoucího monarchy.

 

Princ Charles, princ z Walesu

Charles, princ z Walesu (Charles Philip Arthur George, narozen 14. listopadu 1948) je nejstarší syn britské královny Alžběty II. a jejího manžela prince Philipa. Je následníkem trůnu 16 suverénních států, mimo Spojeného království, se kterým je nejvíce spjat, také států Antigua a Barbuda, Austrálie, Bahamy, Barbados, Belize, Grenada, Jamajka, Kanada, Nový Zéland, Papua-Nová Guinea, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Šalamounovy ostrovy a Tuvalu.

Princ Charles se narodil v Buckinghamském paláci v Londýně. Čtyři roky po jeho narození, v roce 1952 se stala jeho matka Alžběta II. královnou britské říše. Charles studoval prestižní britské školy, jako každý člen britské královské rodiny. Studoval antropologii a archeologii. 26. července 1958 získal titul princ z Walesu.

Jeho první maželkou byla lady Diana Spencer, se kterou má dva syny - prince Williama a prince Harryho. Jeho druhou manželkou je od roku 2005 Camilla Parker-Bowles.

Charles se osobně angažuje ve prospěch ochrany životního prostředí, zejména ochrany klimatu. A sám se snaží v praxi

životní prostředí chránit. Jeho venkovské sídlo v Highgrove je zásobováno elektřinou vyráběnou z obnovitelných zdrojů energie a jeho vozy pohání bionafta

Pokud se stane britským králem po 20. září 2013, tak se stane nejstarší osobou, která byla korunována britským monarchou. Kdyby byl korunován nyní, byl by druhým nejstarším korunovaným králem po Vilémovi IV.
Z otcovy strany i z matčiny strany je praprapravnukem královny Viktorie

Tituly a oslovení

1948 - 1952 Jeho Královská Výsost princ Charles z Edinburghu
1952 - 1958 Jeho Královská Výsost vévoda z Cornwallu (ve Skotsku Jeho královská Výsost vévoda z Rothesay)
1958 - dosud Jeho Královská Výsost princ z Walesu (ve Skotsku Jeho královská Výsost vévoda z Rothesay)


 lady Diana Spencer, princezna z Walesu a vévodkyně z Rothesay

Diana Frances Spencerová, známá pod jménem Princezna Diana, (1. července 1961 Sandringham – 31. srpna 1997 Paříž) byla první manželkou následníka britského trůnu prince Charlese a matkou jeho dvou synů. Po svém rozvodu se soustředila na charitativní práci pro Červený kříž a zejména na boj proti AIDS a pozemním minám. Ve své době patřila mezi nejznámější a nejpopulárnější světové osobnosti. Spolu se svým tehdejším přítelem Dodim al-Fayedem zahynula při automobilové nehodě, jejíž příčiny se později staly předmětem spekulací a konspiračních teorií.

Diana Frances Spencerová se narodila 1. července 1961 v aristokratické rodině. Její otec se jmenoval John Spencer a matka Frances Rocheová, později Spencer. Vyrůstala se svými sourozenci v Park House na sandringhamském statku. Byla pokřtěná farářem a bývalým biskupem Percym Herbertem.
 

Dianu těžce zasáhl rozvod rodičů v roce 1969. Ona, její bratr a dvě sestry byli svěřeni do otcovy péče. I přesto, že si oba rodiče našli nové partnery, Diana si zachovala k oběma velmi vřelý vztah. V roce 1975 se její otec stal osmým hrabětem Spencerem po smrti dědečka Alberta Spencera, a proto se její titul změnil na Lady Diana Spencerová (do té doby směla používat titul ctihodná Diana Spencer).

Diana studovala v Riddlesworth Hall v Norfolku a poté ve West Heath Girls' School v Sevenoaksu, kde byla považována za podprůměrnou studentku. Nezvládla zkoušky, a tak v roce 1977 opustila West Heath a navštěvovala institut Alpin Videmanette, což byla soukromá dívčí škola v Rougemont ve Švýcarsku. Nikdy nevynikala v učení, ale ve West Heath v Kentu v roce 1977 byla odměněna speciální cenou za svojí práci (službu). Byla popisována jako dívka, která ví, co je potřeba udělat, a dělá to, jak si myslí, že je to správně.

Když se vrátila ze Švýcarska do Londýna, krátkodobě tam pracovala jako chůva a vychovatelka, předtím než se stala učitelkou v mateřské škole. Diana byla talentovaná amatérská zpěvačka, vynikala ve sportu a údajně toužila být tanečnicí.

Diana a její sourozenci vyrůstali v domě svého otce na královských statcích v Sandringhamu a v rodinném domě svého otce v Althorpu. Znala královskou rodinu od raného věku. S Charlesovými mladšími bratry Edwardem a Andrewem si v dětství hrála.

Milostný život prince Charlese byl vždy předmětem spekulací v tisku. Ohledně jeho budoucí manželky na něj byl kladen požadavek, aby jeho nevěsta byla členkou anglikánské církve. Jeho prastrýc hrabě Mountbatten z Barmy, který byl zavražděn v roce 1979, mu dal radu, aby se oženil s nevinnou mladou dívkou, která k němu bude vzhlížet. Aby získal souhlas své rodiny, očekávalo se, že jeho nevěsta bude mít královský nebo šlechtický původ. Zdálo se, že Diana splňuje všechny podmínky.

Diana a Charles spolu začali chodit v roce 1980 a ze začátku byl jejich vztah utajován před médii. Ale brzy kamery a foťáky zachytily „Shy Di“ (plachou Dianu), která ve svých 19 letech okouzlila celý svět svou krásou a nevinností[zdroj?]. Charles ji požádal o ruku v únoru roku 1981. Zásnubní fotografie ukazující usmívající se pár a Dianu ukazujíc svůj prsten – 18i karátový safír vykládaný diamanty se staly velmi populárními. Svatba se konala v katedrále sv. Pavla 29. července 1981. Svatební cestu Charles s Dianou strávili v Hampshire a poté na královské jachtě Britannia ve Středozemním moři. Vztah prince a princezny se stal téměř veřejným vlastnictvím.

Královský pár nenechal veřejnost dlouho čekat na oznámení, že čekají nástupce trůnu. Diana porodila Williama Arthura Philipa Louise 21.června 1982, méně než rok po jejich svatbě. O dva roky později, 15. září 1984, uviděl světlo světa druhý syn princ Harry (Henry Charles Albert David). Byla velmi oddanou matkou a pokoušela se vystavit své syny také životu mimo palác.

Objevily se ovšem spekulace, že biologickým otcem Harryho je major James Hewitt, instruktor jízdy a milenec lady Diany. Major a Diana se poznali v roce 1981; třebaže Diana tvrdila, že jejich románek započal až v roce 1987, jsou tvrzení,že začal již nedlouho po seznámení. Ať tak či tak, Hewit se dal slyšet, že rezavé vlasy Harryho jsou stejné jako jeho; lidé tvrdí, že jsou si podobni.

Ve druhé polovině 80. let se však začaly mezi Dianou a Charlesem objevovat problémy a jejich vztah dostával trhliny. Jejich záliby se lišily. Charlesovou vášní byli koně, zahradničení a architektura. Diana milovala popovou hudbu, přepychové oblečení a drby. Kolem roku 1986 začal Charles znovu navštěvovat svou starou lásku Camillu Parker Bowlesovou, zatímco Diana trpěla bulimií a dokonce se pokusila o sebevraždu. Charles a Diana se i přesto objevovali na veřejnosti spolu, ale osobní život žili každý svůj vlastní. Zvěsti o nesouladu páru se rychle staly oficiálními, když 9. prosince 1992 tehdejší předseda vlády John Major oznámil parlamentu, že Charles a Diana žijí odděleně. Po dlouhém řízení byli rozvedeni dne 28. srpna 1996. I po rozvodu však Diana oficiálně zůstávala členkou královské rodiny jako matka budoucího následníka trůnu.

Pozdě v noci 30. srpna 1997 opustila se svým milencem Dodim Al-Fayedem hotel Ritz v Palace Vendome v Paříži a snažila se uniknout devíti francouzským novinářům, kteří ji pronásledovali. Krátce po půlnoci v neděli 31. srpna vjelo auto do tunelu poblíž Place de l´Alma. Řidič jel při útěku bulvárním novinářům rychlostí 95-110 km/h, čímž překročil povolenou

rychlost. Automobil značky Mercedes narazil do zdi na pravé straně, odrazil se a čelně narazil do třináctého z pilířů, který podpíral střechu tunelu.

Dodi al Fayed a Henri Paul byli mrtví hned na místě nehody. Lady Diana ležela uvězněná pod troskami auta. Poté, co ji záchranáři stabilizovali a odvezli do nemocnice, se zjistilo, že její zranění jsou příliš rozsáhlá. Její srdce bylo přemístěno z levé na pravou stranu hrudníku s rozřízlou plicní tepnou. I přes operaci museli lékaři nakonec konstatovat Dianinu smrt.

Lionel Jospin (francouzský premiér), Bernadette Chirac (manželka prezidenta Jacquese Chiraca) a Bernard Kouchner přišli vzdát princezně poslední poklonu. Do Anglie tělo převezl princ Charles a Dianiny dvě sestry.
                                                                       Toto je prý auto s lady Dianou uvnitř po bouračce, která byla smrtící. :(

Dianina smrt byla provázena neobyčejně hlubokým a rozsáhlým smutkem celého světa. Pohřeb se konal 6. září ve Westminsterském opatství.

Na její pohřeb přišly truchlit tři miliony lidí nejen z Londýna a poslední rozloučení sledovalo dvě a půl miliardy diváků ve 187 státech. Více než milion kytic bylo přineseno a položeno před práh Kensingtonského paláce. Elton John také přetextoval svou baladu „Svíce ve větru“ a věnoval ji zesnulé. Nad vjezdem do tunelu, kde Diana zemřela, je postaven památník Plamen svobody (The Flame of Liberty).

Diana je pohřbena v Althorp Park, ve svém domově v Northamptonshire, na malém ostrůvku uprostřed jezera známém jako The Oval. Cestu k jezírku lemuje 36 dubů, podle jejího věku v době smrti. Místo stráží čtyři černé labutě. Blízko také stojí starobylé arboretum, které chrání před sluncem stromy zasazené princem Williamem, princem Harrym, dalšími členy rodiny i princeznou samotnou.


Tituly a oslovení


1961–1975: Diana Frances Spencer
1975–1981: Lady Diana Frances Spencer
1982–1996: Její královská výsost Princezna z Walesu
1996–1997: Diana, Princezna z Walesu

Ačkoli byla po své svatbě i rozvodu nejvíce známa jako Princezna Diana, formálně nikdy nebyla takto oslovována, protože pouze ženy, které se jako princezny narodily, mohou tento titul mít před rodným jménem (např. Princezna Anne). Po rozvodu ji náleželo oslovení Diana, Princezna z Walesu; v době manželství byla v úplnosti titulována jako Její královská výsost Princezna z Walesu a Hraběnka z Chesteru, Vévodkyně z Cornwallu, Vévodkyně z Rothesay, Hraběnka z Carricku, Baronka z Renfrew, Paní Ostrovů, Princezna Skotská (což byla obdoba titulů jejího manžela).

 

princ William, vévoda z Cambridge

Princ William, vévoda z Cambridge, jméno se všemi tituly Jeho královská výsost princ William Arthur Philip Louis, vévoda z Cambridge, hrabě ze Strathearnu, baron Carrickfergusu [1], rytíř Podvazkového řádu, magistr umění (* 21. června

1982) je nejstarší syn Charlese, prince z Walesu a jeho první manželky princezny Diany. Jde o druhého dědice v pořadí na britský trůn a trůny ostatních členů Commonwealthu. Je také prezidentem Britské fotbalové asociace.

Dne 16. listopadu 2010 oznámilo sídlo rodiny následníka trůnu Clarence House ležící blízko Buckinghamského paláce zasnoubení prince Williama s dlouholetou přítelkyní Kate Middletonovou. Dne 23. listopadu pak bylo určeno datum svatby, která proběhla 29. dubna 2011 ve Westminsterském opatství.

Narodil se 21. června 1982 v nemocnici Sv. Marie v Paddingtonu v Západním Londýně. Jako syn prince z Walesu se stal druhým následníkem britského trůnu. Oficiálně je oslovován "Jeho královská výsost princ William z Walesu". Jako dítě ho ale jeho rodiče oslovovali Wombat, Camel nebo Wills.

Byl pokřtěn 4. srpna 1982 (na 82. narozeniny své prababičky královny) arcibiskupem z Canterbury v Buckinghamském paláci. Celkem má šest kmotrů, mj. královnina sestřenice princezna Alexandra nebo bývalý řecký král Konstantin II.

Přes svého dědečka z matčiny strany je potomek krále Karla II. a krále Jakuba II.. Pokud se William stane králem, bude prvním britským králem od královny Anny, který pochází z rodu Karla I.

Má mladšího bratra prince Harryho, který se narodil 15. září 1984.

Své první oficiální veřejné vystoupení si odbyl během návštěvy Cardiffu 1. dubna 1991. Po přistání šel se svými rodiči do cardiffské katedrály, kde se po prohlídce podepsal do návštěvní knihy.

Podporuje fotbalový klub Aston Villa FC.

Navštěvoval nezávislé školy v jižní Anglii. Na střední školu chodil, jako většina členů britské královské rodiny, na prestižní Eton College, kde studoval zeměpis, biologii, matematiku a dějiny umění na A-level. Byl také fotbalovým kapitánem.

Jako většina mladých Britů si po ukončení studia na Etonu vzal rok přestávky (angl. tzv. gap year). Stal se členem britské armády a účastnil se cvičení v Belize. Část tohoto roku strávil také v jižním Chile jako dobrovolník organizace Releigh International, která pomáhá mladým lidem najít jejich celý potenciál. Obrázky, jak princ William čistí záchody, obletěly celý svět.

Po roční pauze začal v roce 2001 navštěvovat Univerzitu sv. Ondřeje ve Fife ve Skotsku. Promoval v roce 2005. Nejdříve byla jeho oborem historie umění, pak to ale změnil na zeměpis. William získal titul Master of Arts. Získal největší akademická ocenění, jaká kdy některý následník britského trůnu získal. Na univerzitě užíval jméno William Wales.

V 21 letech se jako druhý následník trůnu stal státním kancléřem (ten má za úkol zastupovat monarchu, když je v zahraničí). Poprvé takto sloužil, když byla královna na státní návštěvě v Nigérii v roce 2003.

V červenci 2005 poprvé reprezentoval královnu, jako královnu Nového Zélandu na oslavách konce druhé světové války na Novém Zélandu.

Princ je od května 2006 prezidentem anglické fotbalové asociace.

Jako mnoho jeho předchůdců se William rozhodl sloužit v Britské armádě. 15. prosince 2006 graduoval z Royal Military Academy Sandhurst.

V roce 2005 začala média probírat princův dlouhodobý vztah s jeho přítelkyní Kate Middletonovou, jeho spolužačkou z univerzity, se kterou se začal stýkat v listopadu nebo prosinci 2003. Nepřišlo žádné vyjádření královny ani prince z Walesu o jejích pohledech na tento vztah nebo možný sňatek.

Kate Middletonová navštívila princovo ukončení studia Royal Military Academy Sandhurst 15. prosince 2006. To bylo poprvé, co se na nějaké významné akci objevila jako host prince Williama.

14. dubna 2007 média rozšířila zprávu, že se pár rozešel na prázdninách ve Švýcarsku. V červnu 2007 se ale opět objevili spolu na večírku. V červenci se pak Middletonová zúčastnila koncertu pro Dianu ve Wembley. V srpnu pak média oznámila, že princ a jeho přítelkyně se usmířili a obnovili svůj vztah. V říjnu společně navštívili Williamova otce a jeho ženu Camillu ve Skotsku.

V říjnu 2010 se na dovolené v Keni pár zasnoubil a 29. dubna 2011 byli oddáni.

 

Catherine Middleton, vévodkyně z Cambridge

Catherine Elizabeth, vévodkyně z Cambridge (* 9. ledna 1982 Reading, Berkshire; známá též jako Kate), rodným jménem Catherine Elizabeth Middletonová, je manželka prince Williama, vévody z Cambridge

Narodila se v Readingu jako nejstarší dítě letušky Carol Elizabeth Middletonové (roz. Goldsmithové) a leteckého dispečera společnosti British Airways Michaela Francise Middletona. Má dva sourozence Philipu Charlottu (* 1983) a Jamese Williama (* 1987). Pokřtěna byla 20. června 1982 ve farním kostele sv. Ondřeje v Bradfieldu v hrabství Berkshire. Později navštěvovala jazykovou mateřskou školu v jordánském Ammánu, kde její rodiče pracovali. Po návratu zpět do West Berkshire v Británii studovala na internátní škole sv. Ondřeje ve vesnici Pangbourne v hrabství Berkshire a poté krátce na internátní škole Downe House. Ve studiích pokračovala na Marlborough College, kde studovala mj. chemii, biologii a umění, a na Univerzitě sv. Ondřeje ve Fife, kde se také seznámila s princem Williamem. Vystudovala dějiny umění, věnovala se i sportu, konkrétně tenisu, hokeji, dívčí košíkové a atletice. Před univerzitou studovala v britském

institutu ve Florencii, účastnila se na programu Raleigh International v Chile a byla členkou posádky při Round the World Challenge v úžině Solent. Po univerzitě pracovala ve společnosti jejích rodičů Party Pieces a v listopadu 2006 byla zaměstnána na částečný úvazek v módním domě Jigsaw jako asistentka nákupčího. V roce 2008 uvedla značku First Birthdays, značku pro děti u Party Pieces. Intenzivně se zajímá o dětskou módu, které by se v budoucnu chtěla věnovat naplno.

S Williamem se seznámila na Univerzitě v St. Andrews, kde si jí princ poprvé všiml, když předváděla na módní přehlídce. Jejich přátelský vztah postupem času přerostl ve vztah partnerský, přesto dne 14. dubna 2007 oznámil britský deník The Sun jejich rozchod, což během dne potvrdila i BBC. Rozchod oznámili ve švýcarském Zermattu. Oficiální královské kruhy sdělily, že nebudou komentovat princův osobní život. Hned v červnu 2007 se objevily spekulace o obnovení jejich vztahu. Což se potvrdilo v říjnu 2010, kdy se zasnoubili při návštěvě Keni. Britská královská rodina zásnuby oficiálně oznámila 16. listopadu 2010. Přestože není šlechtického původu, královna Alžběta II. ji respektuje.Svatba se uskutečnila 29. dubna 2011 ve Westminsterském opatství

 

princ Harry,vévoda Henry z Walesu

Princ Henry z Walesu (Henry Charles Albert David, 15. září 1984, Londýn), plným titulem Jeho Královská Výsost vévoda Henry z Walesu (His Royal Highness Prince Henry of Wales), známý jako Princ Harry, je mladší syn britského následníka trůnu prince Charlese a jeho první ženy princezny Diany. Jako vnuk královny Alžběty II. je třetí v pořadí na trůn Spojeného království a ostatních zemí Commonwealthu

Narodil se 15. září 1984 v nemocnici sv. Marie v Londýně, byl pokřtěn 21. prosince v kapli sv. Jiří na hradě Windsor.

Jeho kmotry byli: Andrew Mountbatten-Windsor, vévoda z Yorku, lady Sarah Chatto, lady Vestey, lady Bartholomew, Bryan Organ a Gerald Ward.

 

Navštěvoval stejné školy jako jeho bratr (Wetherby School, Ludgrove School, Eton College - od r. 1998). Na škole našel lásku ke sportu, především k pólu a ragby, zajímal se také o slaňování. Po škole si vzal rok přestávku, navštívil Afriku a Austrálii. V Austrálii pracoval s dobytkem, v Africe v sirotčinci. V roce 2005 začal navštěvovat vojenskou akademii (Royal Military Academy v Sandhurstu) pod jménem Henry Wales. Dlouhou dobu chtěl být jako voják nasazen ve skutečném válečném konfliktu, jeho účast v Iráku byla ale zamítnuta. Nakonec se dostal do Afghánistánu. Z Afghánistánu byl odvolán po 6 týdnech, protože se o něm dověděl tisk a také to bylo zveřejněno. Vzhledem k tomu, že mohl být považován za dobrý terč pro nepřítele, musel z boje odjet domů.

Občas upoutává pozornost skandálními výstupy. Například na maturitním večírku přišel oblečen v nacistické uniformě a byl natočen, jak šňupe vodku. Jeho otec, princ Charles mu nařídil povinnou návštěvu koncentračního tábora v Osvětimi.

V roce 2008, ještě v armádě řekl svému spolubojovníkovi "Á, pakoš přišel". Pakoš je označení pro muslimského zajatce. Tato urážka se stala dalším z důvodů, proč opustil britskou armádu.

 

Camilla Parker Bowles, vévodkyně z Cornwallu

Camilla, vévodkyně z Cornwallu (* 17. července 1947) je druhá manželka britského korunního prince Charlese. Její rodné

příjmení bylo Shand, později byla známa jako Camilla Parker Bowles (příjmení po jejím prvním manželovi)

Camilla Rosemary Shand strávila dětství ve Východním Sussexu, kde sídlila její rodina. Tam také navštěvovala školy, později ale studovala ve Švýcarsku.
Před svou první svatbou v roce 1973 již byla přítelkyní prince Charlese, ale královskou rodinou nebyla shledána jako

vhodná matka princových dětí, takže jim nebylo dovoleno vzít se.

V roce 1973 si vzala Andrewa Parker Bowlese. Spolu mají dvě děti - Toma, narozeného v roce 1974 (je to kmotřenec prince Charlese), a Lauru, narozenou v roce 1978. Andrew a Camilla se ale v roce 1995 rozvedli.
Camilla a Charles prý udržovali svůj vztah i během svých manželství, po jejich rozvodu a po smrti Charlesovy první ženy princezny Diany svůj vztah udržovali již na veřejnosti. 10. února 2005 bylo oznámeno, že spolu uzavřou sňatek 8. dubna na hradě ve Windsoru. Svatba byla však o den odložena kvůli úmrtí papeže Jana Pavla II., jehož pohřbu se Charles účastnil místo královny Alžběty. Ke svatbě tedy došlo 9. dubna 2005.

Já jí teda nemam moc ráda! nevím proč, prostě mi není sympatická.

princ Andrew, vévoda z Yorku

Princ Andrew, vévoda z Yorku (Andrew Albert Christian Edward; 19. února 1960) je člen britské královské rodiny, třetí dítě a druhý syn královny Alžběty II. Je čtvrtý v pořadí na britský trůn.

Narodil se v Buckinghamském paláci vládnoucí královně Alžbětě II. a jejímu manželovi princi Philipovi. Pojmenován je po

 

svém dědovi z otcovy strany. Byl prvním dítětem narozeným vládnoucímu britskému monarchovi od nejmladší dcery královny Viktorie v roce 1857. Vystudoval prestižní školy v Anglii, Skotsku a Kanadě. Získal A-level z angličtiny, historie, ekonomiky a politických věd. Nikdy nešel na univerzitu, zvolil si raději Britannia Royal Naval College. V roce 1979 se stal členem Royal Navy, v roce 1982 se zúčastnil bojů ve válce o Falklandy.

Dne 26. července 1986 se princ Andrew oženil se Sarah Margaret Fergusonovou. V den sňatku obdržel titul vévody z Yorku. Spolu s manželkou se znali již od dětství. Společně mají dvě dcery princeznu Beatrice (* 1988) a princeznu Eugenii (* 1990). Ke konci osmdesátých let ale začalo manželství vypadat nešťastně. V roce 1992 oba manželé oznámili, že budou žít odděleně. K rozvodu došlo v roce 1996. Rozvod proběhl přátelsky, dohodli se, že se budou střídat v péči o dcery. Oba jsou ale i nadále přáteli a bydlí blízko sebe.

princezna Beatrice, princezna z Yorku

Její královská výsost Beatrice Elizabeth Mary, princezna z Yorku, se narodila 8.srpna 1988 v Portlandské nemocnici v

Londýně jako první potomek princi Andrewovi a vévodkyni Sarah. Vážila něco málo přes tři kila. Má o dva roky mladší sestru Eugenii. Když jí bylo 8 let rodiče se rozvedli.

Trpí dyslexií. V roce 1991 započala své vzdělávání na Upton House School ve Windsoru. Poté pokračovala na Coworth Park School. Od roku 2000 do roku 2007 navštěvovala St. George' s school ve Windsoru. O rok později v září 2008 začala studovat na Goldsmith, University of London historii, kde by měla v roce 2011 svá studia ukončit.

O princezně je známo, že by svého postavení chtěla využít pro charitativní úřely. V roce 2002 navštívila HIV pozitivní děti v Rusku a UK a v roce 2010 se zúčastnila londýnského maratonu, aby přispěla k zisku peněz pro Children in Crisis.

Beatrice se již dokonce objevila ve filmu, který nebyl dokumentárního charakteru. Jedná se o film Young Victoria (Mladá Victoria), kde si Beatrice zahrála jednu z vedlejších rolí.

princezna Eugenie, princezna z Yorku

Eugenie Victorie Helena, princezna z Yorku, se narodila 23. března 1990 v Portlandské nemocnici v Londýně princovi Andrewovi a Sarah, vévodkyni z Yorku, známé jako Fergie. K jejímu křtu se váže jedno nej. Eugenie byla prvním královským dítkem jehož křest byl veřejný. 23. prosinec 1990 se tak jistojistě zapsal do historie.


Když jí bylo šest let, rodiče se rozvedli. Pro Eugenii ani její sestru Beatrice to však nebyla příliš velká ztráta, protože oba rodiče se o ně i poté pravidelně starali.


V roce 2002 musela Eugenie podstoupit operaci zad. Vyžádala si to její skolióza. Plně se zotavila a nepředpokládá se, že by kvůli tomu kdy měla ještě podstoupit další operaci.
 

Jako velmi malé dítko začala v roce 1992 navštěvovat Winkfield Montessori. Zde pobyla zhruba rok a její další vzdělávání zajistila Upton House School ve Windsoru a to až do roku 1995, kdy nastoupila do základní školy Coworth Park School. Tu navštěvovala až do roku 2001. Na další dva roky se jejím působištěm stala Saint Georges School nedaleko Windsoru a poté pět let navštěvovala Malborough College. V roce 2009 dokončila středoškolské vzdělání a nastoupila na univerzitu v Newcastlu, kde studuje angličtinu a historii umění. Původně si chtěla dát rok pauzu a udělat výlet po světě, ale nakonec ze svých plánů upustila. Momentálně je na šestitýdenní brigádě v aukčním domě Christie´s. Nutno dodat, že paparazzi si snad nenechají ujít jediný její příchod do zaměstnání.

princ Edward, hrabě z Wessexu

Princ Edward, hrabě z Wessexu (Edward Antony Richard Louis; 10. březen 1964) je člen britské královské rodiny, jde o nejmladšího syna královny Alžběty II. a jejího manžela prince Philipa. Je sedmý v pořadí na britský trůn.

Narodil se v Buckinghamském paláci vládnoucí královně Alžbětě II. Studoval prestižní školy v Anglii a Skotsku. Studoval

na Univerzitě v Cambridge, kde získal magisterský titul jako jeden z pouze pěti členů britské královské rodiny. Později pracoval v divadelních produkčních společnostech, mj. ve společnosti Andrewa Lloyda Webbera.

Dne 6. ledna 1999 princ oznámil zasnoubení se Sophií Rhys-Jones. V červnu téhož roku se vzali v kapli sv. Jiří na hradě Windsor. V den svatby se z něj také stal hrabě z Wessexu. Byla tak přerušena královská tradice, kdy děti monarchy dostávají v den svatby titul vévody. Zdůvodněno to bylo tím, že Edward dostane po smrti svého otce a matky titul vévody z Edinburghu.


Sophie, hraběnka z Wessexu

Sophie, hraběnka z Wessexu (Sophie Helen roz. Rhys-Jones; 20. leden 1965) je členka britské královské rodiny, manželka prince Edwarda, nejmladšího syna královny Alžběty II. a prince Philipa. Do roku 2002 pracovala v public relations. Narodila se v Oxfordu jako první dcera a druhé dítě ve velšsko-irské rodině. Je vzdálenou příbuznou svého manžela. Mezi Sophiinými předky je také Jindřich II. Francouzský. Pracovala v mnoha firmách jako manažerka public relations.

Princ Edward a princezna Sophie mají společně dvě děti:
Lady Louise Windsor (nar. 8. listopadu 2003)
James, vikomt Severn (nar. 17. prosince 2007)

Ale ty jsou ještě malý, takže jsem o nich nic nenašla :(

Je zajímavý, jaký je věkový rozdíl mezi nejstarším a nejmladším potomkem dětí královny Alžběty II. Nejstaršímu je 36

(Peter Philips) a nejmladšímu 6 let ( James, vikomt Severn)

¨

Anna Moubatten Windsor

 

Princezna Anne, královská princezna (Anne Elizabeth Alice Louise; * 15. srpna 1950) je členka britské královské rodiny, jediná dcera královny Alžběty II. V současnosti je desátá v pořadí na britský královský trůn. Je známa pro svoji práci v charitě a je jediným členem britské královské rodiny, který soutěžil na olympijských hrách (a to v jízdě na koni, v soutěži všestranné způsobilosti) a stala se členkou Mezinárodního olympijského výboru.

Z prvního manželství s Markem Philipsem má dvě děti - Petera Philipse a Zaru Philips. Ani jeden z nich nenese žádný titul, údajně kvůli přání princezny Anne, která tak chtěla své děti ochránit od publicity, kterou by jim tituly přinesly. Staly se tak prvními vnoučaty britského monarchy, která nemají žádný titul. V roce 1992 se Anne a Mark Philips rozvedli. Později téhož roku se Anne vdala za Timothyho Laurence. Stala se tak po dlouhé době prvním členem britské královské rodiny, který po rozvodu znovu vstoupil do manželství. S druhým manželem již nemá žádné děti.

Zara Philips

Zara Anne Elizabeth Phillips se narodila 15. května 1981 v Londýně britské princezně Anně a jejímu manželovi Marku Phillipsovi. Zara má bratra Petera a dvě nevlastní sestry: Felicity Tonkin a Stephanie Phillips.

Vzdělání získala nalokální základní škole v Dorsetu. Její matka chtěla, aby vyrůstala mezi ostatními dětmi. Jako mnozí z jejích příbuzných studovala také na skotské škole Gordonstoun. Po střední škole se rozhodla dát si tzv. gap year tedy rok volna a vydala se na tříměsíční pobyt do Austrálie a Nového Zélandu. Poté začla studovat na Exeter University fyzioterapii.

Zara je profesionální jezdkyní na koní. V roce 2012  zúčastnila olympiády v Londýně a vyhrála  stříbrnou olympijskou medaili. to je docela velký úspěch, co myslíte?. Krom ježdění na koni mezi její zájmy patří hudba, gymnastika a hokej. V hokeji, gymnastice a atletice dokonce svoji školu reprezentovala, takže nutno říci, že Zara má pro sport všeobecně velké nadání. Je vtipná a veselá. Ráda pije čaj a červené víno. Másvou vlastní řadu jezdeckého oblečení Musto Outdoor Clothing. Její současný přítel je rugbyový hráč Mike Tondall. Potkali se v roce 2003.

Petera Philips

Peter Mark Andrew Phillips se narodil 15. listopadu 1977 v 10:46 Marku Phillipsovi a britské prncezně Anne. Má sestru Zaru a dvě další nevlastní sestry: Felicity Tonkin a Stephanie Phillips.
Stejně tak jako jeho sestra a další členové britské královské rodiny navštěvoval mimo jiné skotský Gordonstoun. Poté šel na univerzitu v Exteru, kde získal titul ze sportovních věd. Na univerzitě krom učení také hrál v univerzitní rugbyové lize. Po studiích, která zakončil v roce 2000, pracoval pro Jaguar a Williams F1. Od září 2005 pracuje v Royal Bank of Scotland. Od srpna 2008 se za prací přesunul do Honkongu, kde pracuje pro jednu z poboček.
Mezi Peterovi zájmy patří jízda na koni, vodní spory, jízda lodí a rugby.

V květnu 2008 se jako první královnin vnuk oženil. Jeho nevěstou byla Kanaďanka Autumn Kelly, se kterou se seznámil v roce 2003 během závodů formule 1. Narodila se jim dcera Savannah.

 

 

Našla jsem ještě spoustu dalších příbuzných rodiny Windsorů, ale bylo jich tolik, že už by Vás to nebavilo číst a jste doost dobrý, pokud jste se dostali až jsem.

Moc Vám za to děkuju :)

 

Zdroje:www.kralovskerodiny.estranky.cz/clanky/spojene-kralovstvi-vb-a-severniho-irska/

cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%C4%9Bta_II.

cs.wikipedia.org/wiki/Philip,_v%C3%A9voda_z_Edinburghu
 

 

 

Anketa

Který žijící člen rodu windsorů je Vám nejsympatičtější?

královna Alžběta II. (6)
12%

princ Philip, vévoda z edinburghu (1)
2%

princ Charles (0)
0%

princ William (2)
4%

vévodkyně Catherine (5)
10%

princ Henry (2)
4%

Camilla Parker Bowles (1)
2%

princ Endrew (0)
0%

princezna Eugenie (16)
31%

princezna Beatrice (5)
10%

princ Edward (8)
15%

princezna Anna (1)
2%

Zara Philips (1)
2%

Petere Philips (1)
2%

vévodkyně Sophie (3)
6%

jiný (0)
0%

Celkový počet hlasů: 52

Komentáře

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

Albertmex | 31.08.2018

The prostate gland is a vital section of a male's reproductive system. It secretes fluids that help the transportation and activation of sperm. The prostate related can be found just in front of the rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it will always be really really irritating and inconvenient for your patient as his urinary strategy is directly affected.

The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and cancer of the prostate.Prostate infection, also known as prostatitis, is among the most common prostate-related symptom in men younger than 55 years of age. Infections of the prostate related are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis is the least common of all forms of prostate infection. It is brought on by bacteria perfectly located at the large intestines or urinary tract. Patients can experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by making use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to help remedy the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is often a condition associated with a particular defect inside the gland and also the persistence presence of bacteria within the urinary tract. It can be a result of trauma to the urinary tract or by infections from other regions in the body. A patient may experience testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it could be treated by removal with the prostate defect then the utilization antibiotics and NSAIDs to treat the redness.

Non-bacterial prostatitis is the reason approximately 90% of most prostatitis cases; however, researchers have not even to establish the cause of these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur because of unknown infectious agents while other believe that intensive exercise and lifting can cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a proper diet is important. These are some of the steps you can take to maintain your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is necessary for our health and wellbeing and will also also maintain the urinary track clean.

2. Some studies advise that a couple of ejaculations per week will prevent cancer of prostate.

3. Eat red meat moderately. It has been shown that consuming more than four meals of beef per week will heighten the risk of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an appropriate diet with cereals, vegetable and fruits to make certain sufficient intake of nutrients necessary for prostate health.

The most important measure to consider to be sure a normal prostate is usually to go for regular prostate health screening. If you are forty years old and above, you ought to select prostate examination one or more times 12 months.

OMG

Lory | 17.07.2013

Páni, dlouhé a vyčerpávající xD
Já jsem nastopro pro Kate, mám jí nejradši :)

Přidat nový příspěvek